Onze vereniging

De vereniging in zijn huidige vorm is in 2018 ontstaan, maar de oorsprong van het maken van muziek ligt in een ver verleden.

De fanfare werd in 1856 opgericht onder de naam ‘De Vooruitgang’. Toen al blonken de leden niet alleen uit in muziek maken, maar werden ook andere activiteiten georganiseerd. Dat resulteerde in 1862 in een groot festival, waar veertien andere muziekgezelschappen aan meededen. In 1887 werd zelfs een toneelafdeling opgericht binnen de vereniging.

De naam van de vereniging veranderde in 1911 in ‘Fanfare Maasoever Kessel’. In 1925 nam de fanfare deel aan het concours in Tegelen. De jury beloonde deze deelname met een eerste prijs en promotie naar de derde afdeling. Tijdens de tweede wereldoorlog leidde de vereniging een slapend bestaan. De Duitse bezetters dwongen de toneelafdeling lid te worden van de afdeling Theater en Dans van de ‘Kultuurkamer’. Het bestuur weigerde dit, de toneelafdeling werd ontbonden. Toen de hele vereniging automatisch aangesloten werd bij de Kultuurkamer, namen alle leden ontslag. Aan het einde van de oorlog startte de vereniging weer op. Twee dagen voor de bevrijding vond alweer de eerste repetitie plaats.

Vanaf 1945 bloeide de vereniging op. Tijdens het eeuwfeest in 1956 werd het predikaat ‘Koninklijk’ verworven. Sinds die tijd is de vereniging steeds verder gegroeid en verankerd in de Kesselse en Kessel-Eikse cultuur. Diverse onderdelen van de vereniging zijn talrijke keren op concours gegaan, waar grote successen zijn behaald. Tijdens het 150-jarig bestaan werd het eerste PROMS-concert in Kessel gehouden. Diverse andere muziekgezelschappen uit de dorpsgemeenschap deden hieraan mee. Het werd een groot succes.

Vanaf 2010 heeft de vereniging nadrukkelijk gezocht naar verbreding, met andere vormen van samen muziek maken (bigband, joekskapel) maar ook met andere instrumenten en een breder aanbod in opleidingen.

Inmiddels bestaat onze vereniging uit zes onderdelen:

  • Koninklijke Fanfare Maasoever
  • Slagwerkgroep
  • Bigband The Ambassadors
  • Joekskapel Laot Gaon
  • Onze eigen muziekopleiding
  • (Rock)bandjes